Retrato de Corona Gonzalez Santos e a sua irma, por Benito Prieto Ferro

Corona González Santos e a súa irmá Aurora (ca. 1900). Fotografía á albumina (23×16,50 cm). Colección particular.

Both comments and trackbacks are currently closed.